Search

Conditions of Use

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το masterspot.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών διαμέσω του διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.masterspot.gr υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα masterspot.gr λειτουργεί υπό την ευθύνη της επιχείρησης High-End Solutions Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στο Νέο Ψυχικό με τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6749586.

Πάγιος σκοπός της High-End Solutions είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Το ηλεκτρονικό κατάστημα masterspot.gr δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες της όσο και σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά.

Η χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας και των υπηρεσιών του masterspot.gr από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, οφείλει να απέχει από τη χρήση του, αλλιώς δηλώνει ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του.

Η High-End Solutions διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας masterspot.gr ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η High-End Solutions ενημερώνει τους επισκέπτες/χρήστες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους των συναλλαγών.

 

2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

High-End Solutions δεσμεύεται για την ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα τόσο των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα masterspot.gr, όσο και για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα. Στο πλαίσιο της καλής πίστης, η High-End Solutions δεν ευθύνεται για τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης λάθη, που τυχόν έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από ανωτέρα βία. Στις τιμές που αναγράφονται σε κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), ενώ το ηλεκτρονικό κατάστημα masterspot.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.

 

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα masterspot.gr δεν δεσμεύεται για την αναγραφόμενη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τον αγοραστή σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ενός προϊόντος που παραγγέλθηκε, είναι διαφορετική από την αναγραφόμενη.

Σε περιπτώσεις που τα προϊόντα που έχουν παραγγελθεί δεν είναι διαθέσιμα, ο αγοραστής θα ενημερώνεται με e-mail ή τηλεφωνικώς για τον ακριβή χρόνο παράδοσης. Αν ο αγοραστής συμφωνήσει με το νέο χρόνο παράδοσης, θα πρέπει να αποστείλει με e-mail ότι συμφωνεί με αυτόν και επιθυμεί η παραγγελία του να παραμείνει ενεργή. Αν ο αγοραστής δεν συμφωνήσει με το νέο χρόνο παράδοσης, η παραγγελία θα ακυρώνεται.

Σε περιπτώσεις που για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να παραδώσουμε στον αγοραστή τα προϊόντα της παραγγελίας εντός του προκαθορισμένου χρόνου, ο αγοραστής θα ενημερώνεται μέσω e-mail ή τηλεφωνικά προκειμένου να μας δηλώσει αν επιθυμεί, υπ' αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η High-End Solutions δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα πράξει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για την εκτέλεση της παραγγελίας.

Η High-End Solutions δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιασθούν στους επισκέπτες/χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτόν και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η High-End Solutions δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα αθέμιτες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Όπου ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, η High-End Solutions δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.

Η μεταφορά των εμπορευμάτων γίνεται για λογαριασμό και με ευθύνη του αγοραστή εφόσον απαιτείται. Η High-End Solutions δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων τρίτων κατασκευαστών που διαθέτει στους πελάτες της, επειδή τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές τους ή/και τους κατασκευαστές τους, συσκευασμένα σε κλειστά κουτιά. Σε περίπτωση ελαττωματικού ή προβληματικού προϊόντος πρέπει να επικοινωνήσετε με κάποιο εκπρόσωπο του masterspot.gr τηλεφωνικά ή με email.

 

4. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι επισκέπτες/χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος masterspot.gr δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν το δικτυακό τόπο όπως και το περιεχόμενο αυτού, κατ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό και κακόβουλο. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος masterspot.gr δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να αναμεταδοθεί.

Επίσης, οι επισκέπτες/χρήστες δηλώνουν ότι τα παρεχόμενα από αυτούς στοιχεία κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων του, είναι απολύτως ακριβή και σωστά και δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν πάσα ευθύνη για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και του λογαριασμού τους, από μη εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα καθώς και την αποζημίωση από οποιαδήποτε βλάβη επιφέρει η χρήση αυτή.

Τέλος, οι επισκέπτες/χρήστες δεν επιτρέπεται να εισβάλλουν και να τοποθετούν ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, διότι οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια παραβιάζει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής.

 

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα masterspot.gr δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας και των πελατών του τηρώντας τον νόμο Ν.2742/97 σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά σας στοιχεία ζητούνται, καταγράφονται και χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτησή σας από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών δεν πρόκειται να δοθούν σε καμία περίπτωση σε άλλες εταιρείες ή φορείς χωρίς την άδεια τους, και βάσει του νόμου προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά όποτε το επιθυμούν.

Τέλος, το masterspot.gr παρέχει την δυνατότητα σε οποιονδήποτε χρήστη δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή, να υποβάλλει αίτημα διαγραφής από το αρχείο του. Σε αυτή την περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα του χρήστη διαγράφονται και παύουν να χρησιμοποιούνται.

Filters
Sort
display